Advertentie
Advertentie

Hoge Raad voor Justitie berispt Van den Bossche

(tijd) - De Hoge Raad voor de Justitie schrijft deze week minister van Ambtenarenzaken Luc van den Bossche (SP) aan om hem duidelijk te maken dat hij met zijn commentaren in het dossier-Dejemeppe buiten zijn boekje ging. Dat bevestigden verscheidene leden van de Hoge Raad gisteren aan de redactie. Van den Bossche sprak de Brusselse procureur des Konings, Benoit Dejemeppe, vrij in het bestek van zijn tuchtprocedure, maar verweet hem tegelijk een gebrek aan managmentscapaciteiten.