Advertentie
Advertentie

Hoge Raad voor Justitie kent moeizame bevalling

(tijd) - Tijdens zijn ontmoeting met de ouders van de verdwenen meisjes heeft premier Dehaene erop gewezen dat de hervorming van het gerecht een langdurig en moeilijk proces is. Vandaag bespreekt de ministerraad een voorstel dat die stelling op overtuigende wijze illustreert. Ook in de regering slaagt men er maar niet in de violen te stemmen over de juiste samenstelling en functie van de Hoge Raad voor de Justitie.Die Hoge Raad is door de regering al herhaaldelijk aangekondigd. Tijdens de laatste ministerraad van 1996 besprak ze nog een nota over de rol van die Raad. Het is de bedoeling dat die fungeert als ombudsdienst voor de burger die klachten heeft over de werking van het gerecht. De raad kan dossiers doorspelen aan de bevoegde tuchtorganen, maar kan in een aantal gevallen ook zelf een onderzoek instellen. Daarnaast kan hij verslag uitbrengen aan regering en parlement over wat er in de gerechtelijke wereld leeft. Magistraten en niet-magistraten zouden er volgens de discussietekst gelijk in vertegenwoordigd zijn.