Advertentie
Advertentie

Hoge Raad voor Justitie krijgt ruim takenpakket

(tijd) - Magistraten en niet-magistraten worden op gelijke basis vertegenwoordigd in de Hoge Raad voor de Justitie. Die raad krijgt een ruime taakomschrijving. Hij wordt tegelijk adviseur, ombudsman en controleur. Tot zover een 'platformtekst' die de regering gisteren goedkeurde en nu naar het parlement doorstuurt. Op een aantal punten blijft die tekst - bewust - vaag.Over de Hoge Raad en meer algemeen de externe controle op het gerecht is de jongste weken in de regering een hartig woordje gediscussieerd. Dat werd nog eens bevestigd door de scherpe verklaring die SP-voorzitter Tobback gisteren aflegde (zie hieronder). De socialisten verdenken er hun christen-democratische collega's van iets te gevoelig te zijn voor het gelobby vanuit de magistratuur om de externe controle zoveel mogelijk af te zwakken.