Advertentie
Advertentie

Hoge Raad werkt aan gedragsregels voorcontacten met pers

(tijd) - De commissie deontologie van de Hoge Raad voor de Justitie werkt voor de leden van de Hoge Raad een gedragscode uit voor de omgang met de pers. Dat besliste de algemene vergadering van de Hoge Raad woensdag. Aanleiding voor het opstellen van de gedragscode was een lek in deze krant over een brief die de Hoge Raad voor de Justitie aan minister van Ambtenarenzaken Luc van den Bossche schreef in het bestek van het tuchtdossier van de Brusselse procureur des Konings Benoit Dejemeppe.De Hoge Raad uitte in die brief zijn verontwaardiging over het feit dat Luc van den Bossche, optredend als tuchtrechter voor Benoit Dejemeppe, commentaar over zijn vonnis gaf. De minister gaf deze commentaar nadat hij Benoit Dejemeppe tuchtrechtelijk had vrijgesproken voor de fouten die hij volgens de commissie-Dutroux in het dossier-Benaïssa gemaakt had. Van den Bossche stelde tijdens een persconferentie wel dat het Dejemeppe aan managmentscapaciteiten ontbrak.Het uitlekken van de brief in deze krant zat enkele leden van de Hoge Raad zeer hoog. Zij vroegen de bijeenroeping van de commissie deontologie. Die commissie kreeg van de algemene vergadering van de Hoge Raad de opdracht om de gedragsregels voor de leden van de Hoge Raad op te stellen. De wijze waarop de afzonderlijke leden van de Hoge Raad met de pers en met de buitenwereld over hun dossiers mogen communiceren zal, een jaar na het opstarten van de Hoge Raad, uitgewerkt worden. Volgende maand zal de Hoge Raad zich over de tekst van de commissie buigen. SV