Hoge Raad wil tekort tegen 2000 tot twee procent terugdringen

(tijd) - De tegenvallende economische cijfers mogen er volgens de Hoge Raad van Financiën zeker niet toe leiden dat ons land van het goede begrotingspad afwijkt. Tegen het jaar 2000 moet het netto-begrotingstekort van de hele openbare sector teruggedrongen zijn tot 1,9 procent van het BBP. Het primaire saldo moet tegen die periode opgelopen zijn tot 6,2 procent.De economische context zit allesbehalve mee, zo erkent ook de Hoge Raad van Financiën in zijn jaarlijks begrotingsadvies. De Raad berekent dat alleen al voor de jaren 1995 en 1996 de tegenvallende conjunctuur de overheid met zo'n 0,8 BBP-procent of zo'n 65 miljard frank aan fiscale tegenvallers en bijkomende uitgaven opzadelde.