Hoge Raad ziet geen budgettaire beleidsmarge tot 2007

(tijd) - Zelfs in een relatief gunstig economisch groeiscenario heeft de volgende regering tot 2007 geen begrotingsmarge om zonder compenserende maatregelen nieuwe beleidsinitiatieven te nemen, schrijft de Hoge Raad van Financien. Een nieuwe lastenverlaging in 2007, goed voor een 0,5 procent van het bruto binnenlands product (BBP), zou de jaarlijkse groeimarge van de federale uitgaven met inbegrip van de gezondheidszorg beperken tot amper 1 procent. De voorbije vier jaar groeiden die uitgaven jaarlijks gemiddeld 2,1 procent.