Hoge registratierechten bij gemengde inbreng van onroerend goed bezwaard met hyp

(van een medewerker) Onroerende goederen kunnen in de vennootschap terechtkomen mits betaling van het registratierecht van 0,5 procent op de waarde van deze goederen, op voorwaarde dat de inbreng ervan uitsluitend wordt vergoed in aandelen. Nochtans geldt dat lage inbrengrecht niet in de mate dat het onroerend goed belast is met een hypotecaire of andere schuld die door de vennootschap wordt overgenomen. Dan bedraagt het registratierecht 12,5 procent op het bedrag van deze schuld. De vraag is dan hoe een onroerend goed dat belast is met hypoteek toch aan het tarief van 0,5 procent in de vennootschap kan worden ingebracht.