Hoge verwachtingen

De een jaar geleden nog vrijwel onbekende goeverneur van de kleine staat Arkansas, Bill Clinton, is vandaag de nieuw verkozen Amerikaanse president. Daarmee heeft de man alvast bewezen dat hij zich kan vastbijten in een opdracht om die tot een goed einde te brengen, ook als hij onderweg te kampen krijgt met tegenslagen.