Hoger batig saldo op Antwerpse begroting

ANTWERPEN (belga) - Het batig saldo op de begroting van de stad Antwerpen is toegenomen van 16 tot 59 miljoen frank, zo heeft burgemeester Bob Cools donderdag gezegd. De begroting, zoals die dit voorjaar door de gemeenteraad werd goedgekeurd en waaraan minister van binnenlandse aangelegenheden Theo Kelchtermans onlangs zijn fiat gaf, vertoonde een overschot van 16 miljoen. Bij een eerste toetsing van het budget aan de realiteit bleek het batig saldo 59 miljoen te zijn, zo zei Cools. De burgemeester zag hierin geen reden om viktorie te kraaien en zei dat dit slechts bewijst dat een begroting erg konjunktuurgevoelig is. Maar hij noemde het wel een "behoorlijk uitgangspunt' voor het opstellen van de begroting voor 1993.