Hoger investeringsbedrag voor pensioenspaarfondsen

BRUSSEL (tijd) - De Belgische sector van beleggingsfondsen zal volgend jaar een voorstel indienen bij het ministerie van Financiën om het jaarlijkse maximale investeringsbedrag van 22.000 frank voor pensioenspaarfondsen op te trekken. Daarbij wenst de sector de huidige fiscale voordelen te handhaven. Dat impliceert dat ook het bedrag boven 22.000 frank vrijgesteld blijft van roerende voorheffing. Het Belgische pensioenspaarfonds fungeert als model bij de uitbouw van een derde Europese pensioenpijler.Dat laatste blijkt uit het boek 'Mutual Funds in European old-age provision', van de Europese organisatie van beleggingsfondsen Fefsi. De publicatie werd dinsdag in primeur toegelicht door Marc Bayot, strategisch adviseur van de Generale Bank en nauw betrokken bij de realisatie van het boek, en Freddy van den Spiegel en Annemie Roppe, respectievelijk voorzitter en secretaris van de Belgische vereniging van beleggingsfondsen.