Hoger risico rechtvaardigt hoger rendement

De eerste helft van 2003 was lonend voor certificaathouders. De Petercam-index steeg met 13 procent. Winkelpanden en bezette kantoorgebouwen nemen het voortouw. Maar deze keer vestigen we onze aandacht op certificaten waarin leegstand voorkomt of dreigt. Geven zij een voldoende rendement in verhouding tot de risico's?