Advertentie
Advertentie

Hogere bewijslast voor banken bij e-bankieren

(tijd) - Het wetsontwerp over elektronische betalingen legt de banken een hogere bewijslast op bij een vermoeden van fraude of nalatigheid bij het gebruik van een bank- of kredietkaart. De wetgever wil hiermee de consument beter beschermen en het vertrouwen in het elektronische betalingsverkeer verder verhogen. De banksector is tevreden met de tekst, maar eist wel een bijsturing van de wet indien na een jaar blijkt dat het aantal onterechte betwistingen fors is toegenomen.