Advertentie
Advertentie

Hogere bijdrage voor Fonds voor Sluiting

(tijd) - In het derde en vierde kwartaal zullen de bedrijven hogere sociale bijdragen moeten betalen aan het Fonds voor sluiting van ondernemingen. De regering heeft daartoe beslist nadat de sociale partners het niet eens waren geworden. De staat heeft voorheen een paar maal uit de reserves van het Fonds geput om tekorten bij de RVA te financieren. De RVA moet een deel van de lening terugbetalen en de bijdragen worden pas in het derde kwartaal verhoogd van 0,22 naar 0,45 procent om de tijdelijke werkloosheid te financieren. Er zal spoedig werk worden gemaakt van de besparingsmaatregelen in die tijdelijke werkloosheid.