Advertentie
Advertentie

Hogere instapleeftijd (3 jaar) voor kleuteronderwijs niet vóór 2000

(belga) - De nieuwe instapleeftijd voor kleuters zal pas worden ingevoerd als voor alle effecten van de maatregel een adequate oplossing gevonden is. Dat zal zeker niet het geval zijn voor het jaar 2000, zeggen de ministers Luc van den Bossche (Onderwijs) en Luc Martens (Welzijn) in een reactie op het besluit dat de onderwijscommissie van het Vlaams Parlement vorige week nam om de instapleeftijd van tweeëneenhalf op drie jaar te brengen.De commissie nam die beslissing door een amendement van Marleen Vanderpoorten (VLD) in het ontwerpdecreet voor het basisonderwijs op te nemen.