"Hogere produktiviteit als uitweg uit krisis'

KORTRIJK (tijd) - 1991 was een ongunstig jaar voor de ekonomie van Zuidwest-Vlaanderen: de ekonomische groei vertraagde, de bedrijfsinvesteringen evolueerden negatief en de impact daarvan was voelbaar op de arbeidsmarkt. Volgens Jean Van Marcke, voorzitter van de Zuidwestvlaamse kamer voor handel en nijverheid, is er toch geen reden tot pessimisme: "De weg uit de krisis is deze van de produktiviteitsstijging. En het ondernemerschap waarover deze regio beschikt, staat daarvoor garant'.