Holding Finoutremer stevent af op fors hogere nettowinst

BRUSSEL (tijd) - Finoutremer, een beursgenoteerde dochter van de Generale Maatschappij, zal over het lopende boekjaar een courante winst boeken die in lijn ligt met de winst over 1996. De uitzonderlijke winst zal evenwel fors hoger liggen, dankzij de gerealiseerde meerwaarde van 240,6 miljoen frank na de vereffening van dochter Sodefimmo. Het nettodividend zal volgens een voorzichtige voorzitter Georges Nève dan ook 'minstens even hoog' zijn als de over het vorige boekjaar uitgekeerde 155 frank per aandeel.'Heeft Finoutremer een bestaansreden?', was de opvallende vraag van een aandeelhouder tijdens de algemene vergadering. Hij verwees naar de hoge financiële lasten van de holding, die in 1996 niet voldoende werden gecompenseerd door financiële opbrengsten. 'Uiteraard. Als afzonderlijke dochter van de Generale Maatschappij kunnen wij zaken doen die niet tot haar kernactiviteiten behoren', antwoordde voorzitter Georges Nève beslist.