Advertentie
Advertentie

Holding Groep C splitst in industriële en financiële pool

(tijd) - Groep C, de holding van de kristelijke arbeidersbeweging, ondergaat eerlang een grondige herstrukturering die zal steunen op twee autonome polen. De groep steunt op het koncept van de koöperatieve beweging, maar in de voorgaande jaren is de klemtoon geleidelijk verlegd van de distributie van verbruiksgoederen naar financiële diensten.