Holdings hebben dan toch hun nut

BRUSSEL (tijd) - Er mag dan al veel kwaad worden gezegd over holdings, zij hebben ook hun nut. Dat bewijst Marc Deloof, assistent aan de VUB, in zijn proefschrift (*). Daaruit blijkt dat filialen van holdings veel minder makkelijk dan niet-gelieerde bedrijven in financiële moeilijkheden verzeilen. Holdings helpen hun filialen. De vraag blijft echter of dit voordeel opweegt tegenover de werkingskosten van de holdings. Deloof heeft zijn twijfels.'Tijdens de verdediging van mijn proefschrift werd mij regelmatig gevraagd of het niet moeilijk was twee complexe begrippen als 'corporate governance' (groepsstructuren) en financieel beleid met elkaar te verzoenen', vertelt Marc Deloof, assistent aan de VUB. 'Ik kan enkel bevestigend antwoorden. Gedurende de vier jaar dat ik met dit proefschrift bezig ben geweest, hebben zowel mijn promotor, professor Marc Jegers, als ik tot onze scha en schande moeten ondervinden dat er op dit vlak nog veel werk moet gebeuren. Er is, bij mijn weten, in België nog nooit nagegaan of groepsstructuren - dus over het algemeen holdings - nu al dan niet invloed hebben op het financieel en investeringsbeleid van de Belgische ondernemingen.'