'Holdings moeten hun rol opnieuw definiëren'

(tijd) - 'Het is een illusie te geloven dat je hier zomaar een Angelsaksisch model van het bedrijfsleven kunt uitbouwen. België leeft nu eenmaal met een holdingkultuur. Het is daarom aangewezen dat men de rol van de holdings herbekijkt en dat de holdings zelf weer voor hun aandeelhouders gaan werken en niet voor de groepsstruktuur', zegt professor Eddy Wymeersch, specialist financieel recht aan de Universiteit Gent.Corporate governance, het is een modewoord, een wachtwoord bijna waarmee men de holdings uit het doodlopend straatje wil halen. De pleidooien om de holdings 'oude stijl' maar helemaal op te doeken zijn niet meer weg te denken. Ook de holdings zelf beginnen nattigheid te voelen. De Generale Maatschappij voerde onlangs zelfs een komitee in om de kleine aandeelhouder enige vorm van inspraak, laat ons zeggen suggesties, te gunnen. De leiding van de topstrukturen van het beursgenoteerd ekonomisch leven voelt nattigheid.