Advertentie
Advertentie

Hollandse Beton Groep opnieuw Hollands

Twee maanden na de acquisitie van de Hollandse Beton Groep (HBG), verkoopt Dragados de onderneming aan BAM NBM voor 715 miljoen euro. Dat betekent een impliciet verlies van 41 miljoen euro. Dragados betaalde immers 756 miljoen voor zijn 99,7-procentbelang in HBG. Er is een clausule opgenomen in het verkoopcontract dat Dragados nog eens 41 miljoen euro ontvangt mocht HBG een nettowinst van meer dan 100 miljoen behalen. Die kans is ongeveer 50 procent, gezien de analistenconsensus van enkele maanden geleden.Dragados strategische plannen werden doorkruist door het management van ACS, dat een meerderheidsbelang in Dragados kon verwerven door het 23,5-procentbelang van de Spaanse bank Santander Central Hispano over te nemen. De 900 miljoen euro die dat ACS kostte wordt nu gefinancierd door de verkoop van HBG. Voor Dragados levert de combinatie met ACS een veel rendabeler onderneming op dan de combinatie met HBG. Dit heeft te maken met de concentratie van de tolweguitbaters in Spanje. Ook Dragados en ACS hebben participaties in die sectoren, die in een aparte onderneming zijn ondergebracht. Dragados en ACS krijgen nu een grotere marktmacht om de nodige grootschalige investeringen in infrastructuurprojecten te kunnen dragen.Synergie-effecten met HBG waren er nauwelijks, of het zou de kennis van Dragados moeten zijn in zg. publiek-private projecten, waarbij de onderneming de infrastructuur bouwt, en die later wordt terugverdiend door bv. tol te heffen. HBG zou Dragados toegang kunnen verlenen tot de VS en Engeland, maar waar concrete kostenbesparingen of grotere marktmacht vandaan moet komen was nooit duidelijk. In veel opzichten lijkt de overname op de mislukte overname van Telefonicá en KPN, die ook door de grootaandeelhouders, lees de Spaanse banken, werd teruggefloten.Nederlandse analisten reageerden enthousiast over de deal voor BAM NBM. Het aandeel bereikte zijn hoogste punt van het jaar op 26 euro. Fortis Bank en Effectenbank Stroeve verhoogden hun rating naar kopen, ABN AMRO-analist Bert Koorn was iets voorzichtiger met een houden. Dat heeft vooral te maken met de schaalgrootte van de deal: de prijs voor HBG bedraagt 2,71 maal de eigen marktkapitalisatie. BAM NBM heeft echter een negatieve nettoschuldpositie, dus financiering door het aantrekken van vreemd vermogen is geen probleem. Bovendien is de kostenvoet van het vreemde vermogen van BAM NBM lager dan die van HBG, waardoor de financieringslasten voor de onderneming zelfs lager zouden moeten uitvallen. BAM NBM verwacht een onmiddellijke bijdrage aan de winst per aandeel, en dat lijkt eenvoudig, gezien de bv. 40 basispunten hogere nettowinstmarge van HBG in het laatste jaar, en 30 basispunten hogere EBITDA-marge. Margeverbetering moet ook mogelijk zijn door het schrappen van overheadkosten.CEO Wim van Vonno verwachtte dat hij de tweederde participatie van HBGs in de baggeronderneming Ballast HAM Dredging zou behouden, omdat dat de onderneming minder cyclisch zou maken. Maar gezien de strijd die al woedt in de Nederlandse en Belgische baggerwereld, lijken de laatste degens nog niet gekruist. PB