Hollywood's "Chunnel Inferno'

(tijd) - De chunnel, de kanaaltunnel tussen Frankrijk en Engeland, spreekt tot de verbeelding van Hollywood. Nogal wat filmstudio's hebben plannen om een aktie- of rampenfilm te draaien met de tunnel als dekor. Tot groot ongenoegen van de veelgeplaagde onderneming Eurotunnel, die weigert haar medewerking te verlenen aan de projekten, en ermee dreigt haar advokaten los te laten op alle scenario's die het bedrijf schade kunnen berokkenen.