Advertentie
Advertentie

Home Brandverzekering van Commercial Union heeft nu ook bijstandsluik

BRUSSEL (tijd) - Verzekeraar Commercial Union biedt aan haar klanten die een Home-brandverzekering hebben onderschreven nu ook een komplete en permanente bijstand 'Home Assistance' aan. Die bijstand wordt geleverd langs het net van de gespecializeerde bijstandverlener Mondial Assistance. De klant betaalt voor dit alles een minieme bijpremie van 104 fr.Commercial Union België lanceerde haar Home Brandverzekering in 1989. Met dit spitsprodukt veroverde de maatschappij flink wat marktaandeel. Naast de typische waarborgen brand, waterschade, storm dekt de polis ook de schade door aardbeving, vandalisme, elektrische risico's en glasbreuk. Onderverzekering is onmogelijk omdat de proportionele regel niet wordt toegepast. De schade wordt geregeld ten belope van de reële wederopbouwwaarde.