Homejackingsin 2001 metkwart gedaald

(tijd) - Uit cijfers van de federale politie blijkt dat er vorig jaar in ons land 176 homejackings gepleegd werden. Dat is een daling met ongeveer een kwart in vergelijking met 2000, toen er zich 227 voordeden. Dat antwoordde de federale minister van Justitie, Marc Verwilghen (VLD), op een schriftelijke vraag van senator Hugo Vandenberghe (CD&V). Een homejacking is het binnendringen van een woning met de bedoeling de wagen te stelen.De meeste feiten in 2001 deden zich voor in het gerechtelijk arrondissement Brussel (63), gevolgd door Charleroi (20), Luik (18) en Nijvel (16). In Vlaanderen werden vorig jaar ook Antwerpen (10) en Leuven (9) geconfronteerd met het fenomeen. Van de 227 voertuigen die in 2000 werden gestolen, zijn er 104 teruggevonden en terugbezorgd aan de eigenaars.De daling van het aantal homejackings in 2001 is onder meer het gevolg van de arrestatie van enkele bendes. Verwilghen schrijft dat laatste toe aan de resultaten van de rondzendbrief die het college van procureurs-generaal op 1 juni 2001 uitvaardigde.Senator Vandenberghe verwees in een reactie naar een eerdere parlementaire vraag waaruit bleek dat het aantal carjackings in 2001 met 69 procent gestegen was.