Advertentie
Advertentie

Homeopathie helpt lichtjes

(tijd) - Test-Aankoop poogt in zijn jongste nummer via een enquête enige objectiviteit in de controverse over de effectiviteit van homeopathie te brengen. Het consumentenblad ondervroeg meer dan 1.000 patiënten over het effect van homeopathie.Uit de resultaten blijkt dat hoe vager de klachten worden geformuleerd, des te effectiever de werking van het homeopathische product wordt ervaren. 87 procent zegt dat zij een lichte verbetering vaststelden van algemene problemen. Slechts 5 procent zegde een duidelijke verbetering waar te nemen bij niet-specifieke klachten.Voor enkele zeer specifieke klachten zoals slokdarm-, maag- en darmziekten en allergieën constateerde ruim de helft van de ondervraagden een lichte verbetering. Voor allergie en overgevoeligheid antwoordde twee derde dat ze zich beter voelden, één derde voelde geen verbetering. Niemand constateerde na zes maanden een echt duidelijke verbetering.Voor huidproblemen, stress en angst voelde een derde van de ondervraagden een verbetering en twee derde geen enkele. Voor andere aandoeningen was het effect nog meer verwaarloosbaar. Het onderzoek gebeurde in samenwerking met artsen-homeopaten. De patiënten kregen na afloop van de raadpleging een vragenlijst en nog één zes maanden later. Wel bleek dat de patiënten doorgaans erg tevreden zijn over hun homeopaat, omdat hij meer tijd aan de klacht zou besteden en ook meer oog heeft voor de patiënt als mens.