Hondenziektevirus doodde zeehonden

De recente massale sterfte van zeehonden in de noordelijke Europese wateren zou naar alle waarschijnlijkheid toe te schrijven zijn aan het zogenaamde "hondenziektevirus'.