Hongarije moet blokken voor tweede graad

(tijd) - Voor het indrukwekkende parlementsgebouw telt een elektronisch bord tot op de seconde nauwkeurig hoeveel tijd Hongarije nog scheidt van de toetreding tot de Europese Unie. In het park voor het parlement staan overal monumenten ter ere van de leiders van de vele opstanden uit de nationale geschiedenis. Maar de grootste Hongaarse kwaliteit is niet krijgshaftigheid, maar pragmatisme. Die gave bracht de Hongaren aan de kop van het peloton van tien landen die op 1 mei een EU-ticket krijgen. Zelfs al zijn er critici die menen dat het 'Hongaarse model' toch wel wat barstjes begint te vertonen.