Hongerprobleem moet radicaal anders aangepakt worden

'Een land als een tuin', zo citeert Karel van Isacker buitenlandse waarnemers die aan het begin van de vorige eeuw ons land bezochten, en die getroffen waren door de ongekunstelde schoonheid van dit eenvoudig boerenland. Kennis en kunde van onze boeren werden gedragen door de wijsheid dat water, lucht en aarde - onmisbare hulpbronnen van de voedselproductie - met zorg en respect dienden te worden bewaard.