Advertentie
Advertentie

Hoofdzetel Philips België schrapt 193 banen

(tijd) - De herstructureringsgolf bij elektronicagroep Philips gaat in versneld tempo door. Na het schrappen van enkele honderden jobs in de fabrieken in Brugge en Dendermonde, wordt nu ook in de commerciële en dienstverlenende activiteiten gesnoeid. Met name in de administratieve hoofdzetel van Philips in Brussel sneuvelen 193 jobs. Dat is meer dan een vijfde van het huidige bestand.Met de indiensttreding van Cor Boonstra als nieuwe president van de Philips Groep werd in de elektronicagroep een versnelde saneringsoperatie opgestart. Onvoldoende rendabele afdelingen worden ofwel afgestoten, ofwel gesloten. Dat laatste gebeurt onder meer met Superclub. De versnelde sanering werd opgestart toen bleek dat Philips in zijn divisie Sound & Vision (audio, hifi, enz.) maar niet tot betere resultaten kwam. De markt van de consumentenelektronica blijft lijden onder een combinatie van prijserosie en gebrek aan consumentenbestedingen. Een eerste stap bestond erin te snoeien in het personeel van een aantal fabrieken. Brugge en Dendermonde deelden in de klappen.