Hoog Comité van Toezicht haalt uit naar dissident Vermeulen

(tijd) - De top van het Hoog Comité van Toezicht haalde vrijdag zwaar uit naar administrateur-taaladjunct Willy Vermeulen, nadat die in de media de politici en de gepolitiseerde top van het Hoog Comité onder vuur had genomen. Hij wordt er van beschuldigd een 'leugenachtig en lasterlijk beeld' van het Hoog Comité te hebben opgehangen. Na afloop van de ministerraad zei premier Dehaene over de verklaringen van Vermeulen 'veel insinuaties maar weinig feiten en bewijzen' te hebben gehoord.De uitgerangeerde tweede man van het Hoog Comité van Toezicht, Vermeulen, verklaarde donderdag in diverse interviews dat het Hoog Comité wordt gehinderd in de onderzoeken naar politiek gevoelige dossiers. Hij haalde daarbij uit naar de politici en hun 'waakhonden' op het Hoog Comité. Vermeulen zei alles bij naam en toenaam te willen noemen voor het parlement.