Hoogbegaafd talent niet laten verloren gaan

(tijd) - De Europese Commissie hamert op het probleem van de hersenvlucht. Veelzijdig talent ontvlucht Europa, meestal richting Verenigde Staten. Het belang wordt onderkend, maar krijgt begaafdheid in aanleg genoeg kans op ontwikkeling? Het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek (CBO) begeleidt in Vlaanderen al vijf jaar hoogbegaafde kinderen. Die vervelen zich in de klas, voelen zich veelal onbegrepen en halen soms de eindstreep niet. Het CBO probeert hen te helpen.