Advertentie
Advertentie

Hoogdringend tijd voor een Vlaams luchthavenbeleid

Zeer binnenkort neemt de Vlaamse regering een princiepsbeslissing over de ontwikkeling van de luchthaven van Antwerpen (Deurne). Deze beslissing is van groot belang voor Antwerpen als strategisch sociaal-economisch knooppunt in de Vlaamse economie. Het VEV is overtuigd dat een inspanning van de Vlaamse overheid om de luchthaven in Antwerpen een toekomst te bieden een belangrijke stap is in de versterking van het economische draagvlak met positieve effecten inzake groei en werkgelegenheid. De Vlaamse regering heeft onlangs reeds een aantal zwaarwichtige princiepsbeslissingen genomen in mobiliteitsdossiers, denk bijvoorbeeld aan de modernisering van de IJzeren Rijn. Na veel studiewerk is thans ook in de luchtvaartdossiers, niet enkel de luchthaven in Antwerpen maar ook Zaventem, de tijd van beslissen en handelen aangebroken.