Advertentie
Advertentie

Hoogovens Aluminium is tevreden over benutting capaciteit

(tijd) - Hoogovens Aluminium, de producent van aluminium-halffabrikaten uit Duffel, draait op volle toeren. 'Sinds het najaar van 1996 is onze bezettingsgraad stilaan beginnen verbeteren', commentarieert directeur human resources Staf Vercammen. In de zomer van 1996 verklaarde Henk de Wildt, algemeen directeur van Hoogovens Aluminium, nog dat hij 'bezorgd' was. Van een 'paniekstemming' in Duffel wou hij toen niet horen. Staf Vercammen zegt dat de productie van de fabriek ongeziene toppen scheert maar geeft toe dat de rendabiliteit nog altijd problematisch is. 'Wanneer de grondstoffenprijzen toenemen zoals nu het geval is, zitten wij steeds een tijd lang in de tang omdat we voor onze afzet sterk afhankelijk zijn van langlopende contracten. In die zin kunnen we moeilijk tevreden zijn over de winstmarges.' De rendabiliteit zou volgens Vercammen wel geleidelijk verbeteren omdat de marktprijzen gunstig evolueren. 'In de eerste maanden van 1997 waren onze marges nog ontoereikend.' Op de vraag of Hoogovens Aluminium NV het jaar met winst kan afsluiten, luidt het antwoord: 'We hopen dat het jaarresultaat zo goed mogelijk zal worden. Alles hangt af van de markt.' Volgens Vercammen zal het probleem van de overcapaciteit op de Europese markt nog een aantal jaar voortduren.