Hoogovens verkoopt CEMIJ aan cementdochter van CBR

AMSTERDAM (hpa) - De Koninklijke Nederlandse Hoogovens en Staalfabrieken (KNHS) kondigde gisteren de verkoop aan van alle aandelen van dochtermaatschpij Cementfabriek IJmuiden (CEMIJ) aan de Eerste Nederlandse Cement Industrie (ENCI), onderdeel van de Belgische cementgroep CBR. Hoogovens verwacht van de transaktie een boekwinst in de orde van grootte van 250 miljoen gulden. Het bedrijf heeft dat geld nodig voor aanzuivering van het eigen vermogen.