Hoogovens verwacht winstgroei

De Nederlandse staalproducent Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en Staalfabrieken heeft de winstverwachting voor 1988 hoger gesteld en rekent op de duidelijke verbetering van het resultaat. In 1987 werd nog een verlies van 76,4 miljoen gulden geleden en voor dit jaar werd een minimale winst in vooruitzicht gesteld. De stabilizering van de dollar en de hogere vraag naar aluminium hebben tot de nieuwe prognoses geleid. Tevens is het gevaar voor prijsverstoringen op de staalmarkt, als gevolg van de verwachte liberalizering van de huidige staalproduktiekwota verminderd, tenminste op korte termijn.