Hoogste return voor aandeelhouders Dell

BRUSSEL (tijd) - Dell Computer wereldwijd, SAP in Europa en D'Ieteren in België brachten hun aandeelhouders de voorbije vijf jaar de hoogste return op. Dat blijkt uit een studie die adviesbureau Boston Consulting Group (BCG) onlangs afrondde. Terwijl Amerikaanse bedrijven zich toespitsen op externe groei, werkten Europese ondernemingen vooral aan het verhogen van de productiviteit. Een sterke prestatie in het verleden is echter geen garantie voor de toekomst, wat gevallen sterren als Barco en Compaq illustreren.Boston Consulting Group (BCG) nam over de periode 1994-1998 de beursprestatie van 5.000 genoteerde bedrijven onder de loep. Als externe maatstaf voor waardecreatie hanteerde BCG de gemiddelde jaarlijkse aandeelhoudersreturn (TSR). De TSR is de koerswinst plus uitgekeerde dividenden over de beschouwde periode. Het consultingbureau onderscheidt drie hefbomen voor waardecreatie: verhoging van de rendabiliteit (cashflowmarges), verbetering in de productiviteit van de activa en investeringsgroei in beloftevolle activiteiten.