Hoop voor het Belgische trekpaard

Het Belgische trekpaard was een eeuw geleden een van onze belangrijkste exportproducten. Maar sinds een jaar of twintig balanceert het ras op de rand van de afgrond. De sterk verminderde populatie is heel vatbaar geworden voor erfelijke gebreken, met mogelijk rampzalige gevolgen. Maar de interesse uit het buitenland blijft. Een groep Amerikaanse academici kwam deze week haar licht opsteken aan de faculteit dierengeneeskunde van de Universeit Gent. Kris de Decker