Horeca krijgt zijn deel van faillissementenstorm

(tijd) - De horecasektor zal dit jaar de rekening geprezenteerd krijgen voor de zwakke groei van het partikuliere verbruik. Na de eerste vier maanden van dit jaar zijn reeds 400 hotels, cafés en restaurants failliet verklaard tegenover 915 in 1994 en slechts 632 in 1991. Het gros is gesitueerd in de stedelijke centra als Brussel, Antwerpen, Luik en Charleroi die meer dan de helft voor hun rekening nemen.Op een totaal van 54.576 vennootschappen en partikuliere ondernemingen die in deze bedrijfstak aan de slag zijn, betekent dit cijfer van 414 of 0,75% niet veel. Als de trend zich doorzet - en veel zal daarbij afhangen van het welslagen van het toeristisch seizoen - kan men zich dit jaar verwachten aan meer dan 1.000 faillissementen in de horeca. Het faillissementscijfer wijst enkel uit dat de sektor het moeilijk heeft. Wellicht nog veel meer bedrijven geven er spontaan de brui aan waardoor de uitval wellicht een veelvoud hoger ligt.