Advertentie
Advertentie

Horeca vraagt alternatieve maatregelen

(tijd) - Zowel de sectorfederatie Ho.Re.Ca Vlaanderen als de Unie van Zelfstandige Ondernemers (Unizo) pleit voor alternatieve maatregelen om de horeca uit het slop te helpen, nu er geen verlaging komt van het BTW-tarief. 'De federale regering heeft altijd gepleit voor een verlaging van de BTW voor de horeca van 21 tot 6 procent', zegt Unizo-woordvoerder Ronny Lannoo. 'We gaan ervan uit dat zij dan ook rekening heeft gehouden met het kostenplaatje dat daaraan verbonden is. Daarom vragen we de financiële ruimte die daarvoor bestond, nu te benutten voor andere maatregelen, op federaal niveau.'