'Hotel Rwanda' verzwijgt meer dan het vertelt

(tijd) - Het regent loftuitingen voor de film 'Hotel Rwanda' van Terry George. En vandaag weten we of er uit de drie oscarnominaties ook een échte Oscar gepuurd is. Ook de Vlaamse pers is lovend, op enkele uitzonderingen na. De vergelijking met 'Schindler's List' van Steven Spielberg die op de affiche van 'Hotel Rwanda' wordt gemaakt, dringt zich inderdaad op. Een genocide op grote schaal in herinnering brengen? Maak er een Hollywood-heldenverhaal van.