Houd Centraal-Afrika aan boord

Bij de recente stoelendans wisselden de Waalse en Vlaamse liberalen op federaal niveau de portefeuilles Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking. Karel De Gucht volgt de Afrikaliefhebber Louis Michel op. Armand De Decker neemt Ontwikkelingssamenwerking over van de 'witte ridder' Marc Verwilghen. Het is de vraag of de nieuwe ministers een actief en doorgedreven Centraal-Afrikabeleid zullen voeren. Het is nochtans een must, stelt HANNELORE DELCOUR.