Houdbaarheidsdatum bepaalt kosten papieren effecten

(tijd) - De verdubbeling van de taks op effecten aan toonder tot 0,4 procent verzwaart de kostprijs van papieren effecten in vergelijking met die van een effectenrekening. Maar de materiele taks en de kosten die de banken zelf aanrekenen voor papieren effecten zijn meestal eenmalige kosten. Het beheerloon voor de effectenrekening is een jaarlijkse kostenpost. Beleggers die hun papieren effecten lang aanhouden zijn dus niet noodzakelijk duurder af.