Houtsektor, chemie en haven in paniek over ecotaks

ANTWERPEN (tijd) - De houtsektor, de chemische industrie, de havenbedrijvigheid en de sektor van de bloemmolens luiden de noodklok over de ecotaks. Indien de Vlaamse regering volhardt in haar verzet tegen een vrijstelling van de ecotaks op bestrijdingsmiddelen voor niet-landbouwdoeleinden, betekent dat het doodvonnis voor de hele houtindustrie en grote delen van de drie andere betrokken bedrijfstakken. Zij zouden tientallen miljarden franken aan taksen moeten betalen, en dat zou tienduizenden jobs in gevaar brengen.