Houtverwerkende industrie houdt hart vast voor 1993

(tijd) - De Belgische houtverwerkende industrie realizeerde in de eerste negen maanden van 1992 een omzet van 102 miljard frank, een daling met 1,1% vergeleken met het jaar voordien. Volgens de beroepsfederatie Febelhout verminderden de verkopen "reëel' met bijna drie procent.