Howard Dean zet democraten in vuur en vlam

(tijd) - Kiezers in de staten Iowa en New Hampshire vellen over vijf maanden hun zwaar wegende oordeel over de vraag welke democraat het in november 2004 mag opnemen tegen de Amerikaanse president George W. Bush. Tegen de verwachting in is Howard Dean nog steeds de te kloppen man. De 'negen dwergen', om de geringschattende aanduiding van een conservatieve scribent te lenen, zijn bijna niet uit de twee noordelijke staten weg te slaan. In Iowa (19 januari) en New Hampshire (27 januari) wordt vaak de basis gelegd voor een latere triomf.