HUIDHOUDEN - WERK

Vrouwen hechten meer belang aan huishouden dan mannenHuishoudelijke arbeid slorpt meer tijd op dan beroepsleven BRUSSEL (tijd) - Gemiddeld besteedt een Belgisch gezin wekelijks 52 uur aan huishoudelijk werk terwijl de beroepsaktiviteit slechts 36,5 uur in beslag neemt. Dit blijkt uit een studie van het OIVO (Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganizaties). Vrouwen besteden meer tijd aan huishoudelijke taken dan mannen. Dit onderscheid geldt ook voor alleenstaande mannen en vrouwen.