Advertentie
Advertentie

Huisartsen en specialisten zitten elkaar steeds meer in de haren

(tijd) - Het Verbond van geneesheren-specialisten start een campagne naar de patiënten om hen te overtuigen dat 'echelonnering' een slecht systeem is. De patiënt moet volledig vrij zijn dokter kunnen kiezen, is de boodschap. Deze campagne toont echter in de allereerste plaats aan dat de kloof tussen specialisten en huisartsen met de dag breder wordt. De strijd om het schaarse geld woedt in toenemende hevigheid.Echelonnering is een idee dat al enkele jaren meegaat. Het principe is dat de patiënt via de huisarts de gezondheidszorg binnentreedt en dat de verzorging gebeurt op het laagst mogelijke - het goedkoopste - niveau. Het doel is tweevoudig. Enerzijds is het de bedoeling te besparen. Geen dubbele of dure onderzoeken meer als ze niet nodig zijn. Anderzijds moet het de volksgezondheid ten goede komen door de huisarts een centrale rol toe te kennen. Hierdoor ontstaat een ideale kontaktpersoon en wordt overkonsumptie vermeden.