Huisartsenkringen verwerpen voorstel Moureaux

(tijd) - De Unie van Huisartsenkringen (UHAK), een niet-syndikale groepering van huisartsen, roept haar leden op om het tariefvoorstel van minister van sociale zaken Moureaux te verwerpen. In een mededeling stelt de UHAK dit te doen om principiële en niet om financiële redenen. Wat de tarieven betreft, vraagt de UHAK haar leden lokale afspraken te maken en daarbij de tarieven van Moureaux als een minimum te beschouwen. De principiële redenen hebben te maken met eisen waar Moureaux onvoldoende aan tegemoet komt. Toch bouwt de UHAK nog een veiligheidsklep in. Het voorstel van Moureaux is namelijk pas verworpen als meer dan veertig procent van alle artsen het expliciet verwerpt. De UHAK stelt haar leden nu voor om de weigeringen te verzamelen en ze pas naar het RIZIV door te sturen wanneer de veertig procent gehaald is. Op die manier lopen de huisartsen niet het risico hun sociaal statuut (zo'n 65.000 frank die de staat betaalt) te verliezen terwijl het voorstel uiteindelijk toch niet zou verworpen worden.