Huishoudafvalplan van OVAM heeft te weinig ambities

(tijd) - Vandaag loopt het openbaar onderzoek af over het ontwerpuitvoeringsplan huishoudelijke afvalstoffen van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM). Zowel de MINA-raad als de Bond Beter Leefmilieu (BBL) liet woensdag weten dat dit plan te weinig ambitieus is.Het plan gaat ervan uit dat er tegen 1999 een nog te verwijderen restfractie huishoudelijk afval zal zijn van gemiddeld 230 kg per inwoner.