Huishoudelijk restafvalvorig jaar opnieuw gedaald

(tijd) - De gemeenten en de intercommunales die lid zijn van Interafval haalden vorig jaar gemiddeld 172 kilogram huishoudelijk restafval op, 7 kilogram minder dan in 2000, toen gemiddeld 179 kilogram restafval ingezameld werd. Daarmee zet de dalende trend van de voorbije jaren door, maar wel minder spectaculair. Dat lieten de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en Interafval gisteren in een persmededeling weten.Restafval is het afval dat door de bevolking niet selectief wordt aangeboden en dat verbrand of gestort moet worden. In 2001 werd in heel Vlaanderen zon 1.015.000 ton huishoudelijk restafval opgehaald. Voor het hele plaatje moet voorts nog rekening worden gehouden met een waarschijnlijk even hoge hoeveelheid bedrijfsafval.Toch scoort Vlaanderen in Europa goed. In 1995 ging nog meer dan 38 procent van de hoeveelheid huishoudelijk afval naar een stortplaats, terwijl dit aandeel in 2000 teruggevallen is tot nog amper 8 procent. Nergens elders in Europa is volgens de VVSG het storten zo spectaculair teruggedrongen. Bovendien wordt restafval in Vlaanderen vooral verwerkt via afvalverbranding, wat volgens recente studies een van de beste van de beschikbare technieken is.BenijdenDe resultaten bewijzen dat de Vlaamse gemeenten en intercommunales erin slagen, in samenwerking met de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM), een afvalbeleid te voeren dat in Europa zijn gelijke niet kent. Net nu stellen sommigen de rol van de gemeenten in het afvalbeleid ter discussie. Ook de rol van de afvalintercommunales ligt onder vuur, terwijl onze buurlanden ons benijden om het bestaan van deze vorm van intergemeentelijke samenwerken, luidde het nog in de persmededeling. WVDV