Huisvuilberg groeide vorig jaar amper aan

(tijd/belga) - Bij de produktie van huisvuil heeft zich eindelijk een trendbreuk voorgedaan. De Vlaming bracht vorig jaar maar 1 kilogram huisvuil meer voort dan in 1994. Tot nog toe kwam er jaarlijks 20 kilogram bij. Minister van Leefmilieu Theo Kelchtermans maakte dat vrijdag bekend bij de officiële opening van de VLAR-composteringsinstallatie in Grimbergen.Uit de gegevens die de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) bij de gemeenten heeft opgevraagd, blijkt dat de hoeveelheid huishoudelijke afvalstoffen in 1995 met slechts 0,2 procent gestegen is tegenover 1994. Het Afvalstoffenplan 1991-1995 was uitgegaan van een groei met 2,5 procent, maar de voorbije jaren bedroeg die telkens 5 procent.